درحال بارگذاری ....
 مفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوست

مفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوست

 

 

یعنی اینکه دشمن دانا باعث میشود که شما برای مبارزه با او خودتان را قوی کنید در حالی که دوشت نادان باعث میشود به خاطر نادانی او خود شما نیز دچار اسیب و صدمه و اسیب بشوید و از این جهت باید در انتخاب دوستان خود دقت کنیم

 

 

برچسب ها#

مفهوم ضرب المثل دشممفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت

مفهوم ضرب المثل دشممفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوست

می زند نادان دوستمفهوم ضرب المثل دشمن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوستن دانا بلندت می کند بر زمینت می زند نادان دوست

594 0
 اون چه شهریه اگه حرف اولشو برداری نام یه کشور میشه اگه حرف اخرشوبرداری نام یه حیوان میشه

 اون چه شهریه اگه حرف اولشو برداری نام یه کشور میشه اگه حرف اخرشوبرداری نام یه حیوان میشه

 

چیستان شهرها و استانها
1- دو حرف آخر کدام شهرها را برداریم هم نام حیوان می شود؟
2- شهری که در آخرش ماده ی خوشبو دارد؟
3- کدام پرنده ایستکه وقتی به دو نیم شود نام دو شهر می شود؟
4- نام یکی از شهرهای بلوچستان است که اگر حرف اولش را برداریم نام یکی از غذاها میشود؟
5-هم جوند آنرا و هم نام شهری است؟
6- کدام شهر است که هم نام یکی از فلزات است؟
7- کدام شهر است که اگر دو حرف اولش را برداریم ( رود )  از آن باقی می ماند؟
8- دو شهری که هم نام اول آنها هم نام خاک است؟
9- کدام شهر ایران است که خوردن نیمه اولش کشنده ولی نیمه دومش را هر روز میخورند؟
10ـ نام شهری که اگر دو حرف اول آنرا برداریم پایتخت یک کشور میشود؟
11- نام چه شهریست که چهار حرف اولش نام یک پرنده0و چهار حرف آخرش محل کسب و کار است و اگر حرف چهارم و پنجم آنرا برداریم نام یکی از کشورهای آسیاییست؟
12ـ نام کدام استان ایران در قرآن آمده است؟
13ـ دو شهر بندری در شمال و جنوب کشور که اگر یک نقطه از هر کدام را جا به جا کنیم نام بندر دیگر میشود؟
14- نام شهری ست در استان بوشهر که یکی از ویزگیهای دریا را دارد؟
15- کدام شهر ایران است که اگر حرف اولش را برداری نام یک پسر میشود اگر حرف دومش را برداری یکی از صفات پیامبر و اگر حرف سومش را برداری یک ماده منفجره و اگر حرف چهرمش را برداری واحد پول ژاپن میشود؟
16- کدام شهرهای ایران جمع سه حیوانند؟
17- نام کدام شهر از شهرهای استان قم از دو طرف یکسان خوانده میشود؟
18- شهریست که اگر حرف اولش را برداریم نام یک وسیله جنگی میشود؟
19- شهریست که اگر حرف اولش را برداریم یکی از اشکال هندسی میشود و اگر حرف دومش را برداریم پایتخت ایتالیا میشود؟
20-هم نام شهریست هم زیور پا؟
21- نام کدام شهریست که برعکسش را بچه ها مینویسند؟
22- نام چه شهریست که سه حرف اولش یکی از حشرات دو حرف دوم و سومش نام یکی از پایتختهای باستانی و چهار حرف آخرش داستان بلند است؟

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

1-شیراز.اهواز
2-اندیمشک
3- قمری
4- خاش
5-سقز
6-فولادشهر
7-دورود
8-تربت جام و تربت حیدریه
9-سمنان
10-قزوین
11-اردکان
12-قم
13-بوشهر و نوشهر
14-خورموج
15-ورامین
16-گرگان-قوچان-کرمان
17-کهک
18-خمین
19ـ جهرم ،هرم ، رم
20-خلخال
21- قشم
22-کرمان

1516 4
 برای اعتراض به رفتار سازمان های دولتی به کدام سازمان یا ارگان می توان مراجعه کرد

برای اعتراض به رفتار سازمان های دولتی به کدام سازمان یا ارگان می توان مراجعه کرد.

 

دیوان عدالت اداری

 

شکایت,دیوان,عدالت اداری,

 

برای طرح شکایت میتوانید به وبسایت دیوان عدالت اداری سر بزنید

608 0
 معنی شعر به نام آنکه جان را فکرت آموخت

معنی شعر به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 

 

معنی شعر به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 

به آن که جان را فکرت آموخت

به نام آن که جان را فکرت آموخت.               چراغ دل ،به نور جان بر افروخت

ز فضلش هر دو عالم گشت روشن.               ز فیضش خاک آدم،گشت گلشن

جهان،جمله،فروغ نور حق دان                      حق اندر وی ،زپیدایی است پنها

خرد را نیست تاب نور آن روی.                     برو از بهر او ،چشم دگر جوی

در اوهر چه بگفتند از کم وبیش                   نشانی داده اند از دیده ی خویش 

به نزد آن که جانش در تجلی است               همه عالم کتا ب حق تعالی است

معنی شعر 

١- سخن خود را آغاز مي كنم به نام آنكه به جان آدمي تفكر و خردورزي را آموخت و دل را كه مانند چراغي است با وجود جان كه همانند نوري است برافروخته گردانيد تعداد جمله ٣


٢- به واسطه بخشش بيكران خداوند هر دو عالم روشن و منور شد
و به واسطه فوران رحمت خداوند خاك سازنده آدم تبديل به گلشن و باغ گشت

( منظور محل تجلي و ظهور پيامبران شد) ٢ جمله


٣ جهان و هرچه در آن وجود دارد همگي فروغي از نور حق تعالي است كه خداوند از فرط آشكار ي از ديدگان مردم پنهان است
٢ جمله

٤ - خرد آدمي توان و قدرت ديدن روي حضرت حق تعالي را ندارد
پس بايد براي ديدن جمال حضرت حق به دنبال وسيله ( چشم ) ديگري گشت ٢ جمله


٥- در مورد خداوند چه كم و چه زياد هر چه گفتند تنها نشان و آدرسي است از آنچه با چشم خود ديده اند
٢ جمله

٦- در نزد كسي كه جانش محل ظهور اسماءالله گشته است تمام اين جهان و آنچه در آن وجود دارد كتاب خداوند است

ترکیب های اضافی :
چراغ دل/خاک آدم/فروغ نور /دیده ی خویش /عالم کتاب /نور جان ترکیب های اضافی است

تعریف بیت:
هرسطر از شعر را یک بیت می گویند،هربیت از دو مصراع یا(مصرع)تشکیل می شود.
تعریف ردیف:
کلمه یا کلمات مکرری است که در آخر هر بیت شعر می آید یا در آخر مصراع های بیت تکرار می شود.
قافیه:
حرفی یا حروفی مشترک در پایان مصراع های شعر را می گویند.
مثال:بخور تا توانی به بازوی خویش/ که سعیت بود در ترازوی خویش
قافیه ها :
آموخت / افروخت          روشن /گلشن        دان /پنهان      روی /جوی  

   بیش/خویش       تجلی/تعالی

ردیف :
است و است ردیف در بیت آخر

این شعر تلمیح داره

تلمیح(اشاره)                                                                                            

 هر گاه با شنیدن بیت یا عبارت به یاد داستان و افسانه ،رویدادی تاریخی و مذهبی یا آیه و حدیث بیفتیم.بدون آنکه آن موضوع مستقیما تعریف شده باشد، آن بیت یا عبارت دارای آرایه تلمیح میباشد.                              

 پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت    /  من چرا ملک جهان را به کوی نفروشم                              (اشاره به داستان حضرت آدم و رانده شدن او به خاطر خوردن گندم)

شاعر : این شعر از محمود شبستری است .

مثنوی گلشن راز مهم‌ترین و مشهورترین اثر منظوم محمود شبستری است که در بردارندهٔ اندیشه‌های عرفانی وی می‌باشد. با وجود حجم اندکش، این کتاب یکی از یادگارهای پرارزش و بلندنام ادبیات عرفانی کهن فارسی است، که در آن بیان مفاهیمصوفیانه با شور، شوق، و روانی ویژه‌ای همراه‌گردیده است. مطابق شیوهٔ معمول عطار و مولانا، در این‌جا نیز، از حکایات و تمثیلات برای بیان و عرضهٔ مؤثّر معانی عرفانی و حکمیاستفاده شده است.

شبستری این مثنوی را در پاسخ به پرسش‌های امیر حسینی هروی سروده است. در هفدهم ماه شوال سال ۷۱۷ فرستاده‌ای ازخراسان مشکلات و مسائل مربوط به فهم و تبیین پاره‌ای ازرموز و اشارات عرفانی را در قالب نامه‌ای منظوم در مجلسی با حضور شبستری می‌خواند..

تعداد ابیات در بر دارندهٔ سؤالات هروی را ۱۶ یا ۱۷ نقل کرده‌اند


مثنوي :
به معني مزدوج و دو گانه
يكي از قوالب شعر فارسي است كه :
تمامي ابيات آن بر يك وزن
هر بيت قافيه جداگانه دارد
تعداد ابيات نامحدود
محتوا : عاشقانه ،عارفانه ، تعليمي ، حماسي و پهلواني و مناسب براي داستان پردازي منظوم

شکل گرافیکی مثنوی:
____________________ @_______________________@
_____________________ #_______________________#
_____________________ *_______________________*

نکات دستوری :
در مصراع اول نقش دستوري واژه ي ان مضاف اليه است،يعني نام ان ترکيب اضافي است

فکرت مفعول

را به معني به است در نتيجه جان متمم است

خداوندي که به جان فکرت را اموخت

چراغ دل و نور جان هم ترکيب اضافي هستن و هم تشبيه در واقع اضافه ي تشبيهي هستن

نقش دستوري چراغ دل مفعول و نور جان متمم است

نکات ارايه اي

جان بخشي به اشيا و تشبيه دارد

بیت اول سه جمله داردبخشی از جمله نخست حذف شده واصل آن چنین است( سخن خود را) به نام آنکه جان رافکرت آموخت( و)چراغ دل به تور جان برافروخت (آغاز می کنم)

تحلیل بیت اول شعر ستایش

تحلیل شعر بیتاول :
سه جمله است 
۱)آموخت و افروخت وآغاز میکنم
۲)فکر مفعول و (ت)مضاف الیه برای جان 
۳)برافروخت فعل پیشوندی /آموخت ماضی ساده
۴)نهاد :خدا 
۵)چراغ دل /نور جان / ترکیب اضافی 
۶)جان و نام متمم
۷)را حرف اضافه 
۸)آن صفت اشاره

تحلیل بیت دوم: 

 1. ز حرف اضافه فضل متمم 
 2. ش مضاف اليه 
 3. هر صفت مبهم 
 4. دو صفت شمارشي 
 5. عالم مسنداليه 
 6. گشت فعل ربطي 
 7. روشن مسند 
 8. ز حرف اضافه 
 9. فيض متمم 
 10. ش مضاف اليه 
 11. خاك مسند اليه 
 12. آدم مضاف اليه 
 13. گشت فعل ربطي 
 14. گلشن مسند

تحلیل بیت سوم :

 1. نوع فعل:دان امری و است ربطی
 2. جهان :قید
 3. فاعل یا نهاد:محذوف در فعل بدان 
 4. مفعول :فروغ تمیز یا مسند نور حق :ترکیب اضافی
 5. پنهان :مسند
 6. ز مخفف از :حرف اضافه
 7. پیدایی :متمم. وی :متمم
 8. اندر :حرف اضافه

پایان درس اول

 

 

 امین شهریار و شعر معاصر 23 ... به نام آن که جان را فکرت آموخت .... تشبیهی است و شمع به هیچ وجه به معنی«شعله و مشعل و نور» نمیباشد.

881 0

شب جمعه ها به تو توسل میکنم بنی فاطمه

 

دانلود اهنگ و فیلم و عکس و مطلب بسیار مجرب

 

 

یا امام مهدی هر جمعه در انتظار تو هستیم.

 

شب جمعه ها به تو توسل میکنم (شور) - هوای حرم

havayeharam.ir/tag/شب-جمعه-ها-به-تو-توسل-میکنم-شور/
شب جمعه ها به تو توسل میکنم (شور). هوای حرم بازی ... سلام من به زینب و سلام من به گنبدش (شور). شب نوزدهم ... حاج مجید بنی فاطمه-مختاری-شب شهادت حضرت مسلم (ع) ۱۳۹۵.

شب جمعه ها به تو توسل میکنم (شور جدید) - دانلود مداحی خیمه ...

delsukhtehgan.ir/نوا/35879/شب-جمعه-ها-به-تو-توسل-میکنم-(شور-جدید)
۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ... حاج حسن خلج · حاج سید مجید بنی فاطمه · حاج عبدالرضا هلالی · حاج حسین سیب سرخی ... دانلود شب جمعه ها به تو توسل میکنم (شور جدید) ... شب عاشورای حسینی 1394 - قم (اختصاصی) ... شب نوزدهم رمضان سال 1394 - روضه العباس ... شب ششم محرم الحرام ۹۲ به صورت فشرده (zip) · بدر و فاطمه نور و کلامی (شور جدید) · حرم و ...

بابُ الحرم" پایگاه متن روضه و اشعارمذهبی"ویژه مداحان - شور _ ...

babolharam.mihanblog.com/post/4380
۹ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - شب جمعه ها به تو توسل می کنم ... از کودکی ام به غم تو دلم شده مبتلا ... موضوعات مرتبط : متن مداحی به همراه فیلم یا صوت , متن اشعار سینه زنی مجالس حسین سیب سرخی , اشعار شور سینه ... متن اشعار سینه زنی مجالس سیدمجید بنی فاطمه.

شب جمعه ها به تو توسل ميکنم

whitehorse777.rozblog.com/post/8
۱۱ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - شب-جمعه-ها-به-تو-توسل-میکنم-شور-بنی-فاطمه/ شهادت حضرت زینب س ۹۵ شب جمعه ها به تو توسل میکنم /شور بنی فاطمه. 18 . دانلود هفتگی 15 اسفند ...

شب جمعه ها به تو توسل میکنم /شور بنی فاطمه - دانلود ویدئوی - ...

www.clip.sinior.ir/video.php?hash=vudwj
توجه جیب کلیپ هیچگونه مسئولیتی در مقابل ویدئو ها ندارد و در صورتی که ویدئو ها از سرویس های اشتراک ویدئو حذف شوند به صورت خودکار از جیب کلیپ نیز حذف می ...

شب جمعه ها به تو توسل میکنم بایگانی - مادحین | مرجع بزرگ ...

madehin.ir/tag/شب-جمعه-ها-به-تو-توسل-میکنم/
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - شب شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۵-حسین سیب سرخی. Download Shabe shahadate Emam sadegh 1395 Haj Hosein SibSorkhi. شب شهادت امام صادق (ع) ...

دانلود کلیپ شب جمعه ها به تو توسل میکنم /شور بنی فاطمه | ...

kahlek.ir/index.php/news1096320
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. - شب ها تو میکنم بنی دانلود ویدیو کلیپ فیلم جمعه به توسل /شور فاطمه کلیپ ویدئو دانلود کلیپ شب جمعه ها به تو توسل میکنم /شور بنی فاطمه

شب جمعه ها به تو توسل میکنم /شور بنی فاطمه - آپارات

www.aparat.com/v/vudwj
۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. - المهدی طاووس اهل الجنه شهادت حضرت زینب س 95 شب جمعه ها به تو توسل میکنم /شور بنی فاطمه هیئت ریحانه الحسین , سید مجید بنی فاطمه , حاج حسین ...

اشعار مراسم های سید مجید بنی فاطمه

banifatemehshear.blog.ir/
۲۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - تو جان بخواه فقط هرچه سر به قربانت ... سویش، به گمانم که گره‌خورده دل نور دل فاطمه بر طره‌ی مویش، شده جا در. بغل عمه و ..... شب جمعه ها به تو توسل میکنم.

ذاکرین - حاج حسین سیب سرخی - شب جمعه ها به تو توسل می کنم

www.zakerin.ir/play/34816
۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - شب جمعه ها به تو توسل می کنم. حاج حسین سیب سرخی. ۳۰۷۰. ۳۵۵۵. ۰. دریافت انتشار افزودن به لیست پخش. ای مدینه گریه ... حاج سید مجید بنی فاطمه.

حسینیا | شور | شب جمعه ها به تو توسل میکنم ای شاه شهید از ...

hosseinia.ir/tag/شور-شب-جمعه-ها-به-تو-توسل-میکنم-ای-شاه-شه/
حسینیا - دانلود مداحی - دانلود مولودی - شور | شب جمعه ها به تو توسل میکنم ای شاه شهید از ... ... العباس (ع) تهران – روضه | السلام علیک یا ابا عبدالله و الرواح التی حلت به … ... کربلایی جواد مقدم | شب چهارم مسلمیه ۱۳۹۵ · سید مجید بنی فاطمه | حاج مهدی مختاری ...

ذاکرین - حاج حسین سیب سرخی - شب جمعه ها به تو توسل می کنم

www.zakerin.ir/play/34693
شب جمعه ها به تو توسل می کنم. حاج حسین سیب سرخی. ۹۲۴۵. ۷۶۰۵. ۳. دریافت انتشار افزودن به لیست پخش. نوحه آذری · حاج محمد علی کریمخانی · جنة عدن | فارسی ، عربي

دانلود مداحی حسین سیب سرخی به نام شب جمعه ها به تو توسل می کنم

downloadmadahi.ir/tag/دانلود-مداحی-حسین-سیب-سرخی-به-نام-شب-جمع/
دانلود مداحی حسین سیب سرخی به نام شب جمعه ها به تو توسل می کنم.

دانلود مجموعه مداحی ایام فاطمیه (1394) (بروزرسانی شد) - جنبش ...

www.jc313.ir/43163-دانلود-مجموعه-مداحی-ایام-فاطمیه--1394-.html
۲۴ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - حاج مهدی سلحشور - شب چهارم فاطمیه دوم (اسفند 94) - فدا شدنم به عشق تو (شور), 3:59 .... سید مجید بنی فاطمه - شب شهادت حضرت زهرا (س) - فاطمیه دوم (اسفند 94) - روضه ..... شب دوم فاطمیه دوم (اسفند 94) - شب جمعه ها به تو توسل می کنم (شور)

شب چهارم فاطمیه اول (اسفند 94) - شب جمعه ها به تو توسل می ...

rasekhoon.net/.../حاج%20حسین%20سیب%20سرخی%20-%20شب%20چهار...
۳ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - دانلود مداحی های حاج حسین سیب سرخی و کربلایی حسین طاهری - شب چهارم فاطمیه اول - 1 اسفند 1394 در هیئت مکتب الزهرا (سلام الله علیها) منبع: چادر ...

دانلود هفتگی 15 اسفند 1394-حاج حسین سیب سرخی - دانلود ...

zakerin-313.ir/دانلود-هفتگی-15-اسفند-1394-حاج-حسین-سیب-سرخی/
۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - بدر و فاطمه نور کلامی سید الشهدا(شور) -حاج حسین سیب سرخی · غرق در تاب و تبم هم نوا ... شب جمعه ها به تو توسل میکنم(شور) -حاج حسین سیب سرخی.

دانلود نوحه و مداحی فاطمیه سال 94 - Aviny.com

www.aviny.com/voice/marsieh/hazrat_zahra/hazrat_zahra_94.aspx
مداحی و مرثیه شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها). اواخر سال 94 ... 15,412, 00:06:32. 7, تا که هیزم به دست عده ای شر گر گرفت (روضه) ..... 3,230, 0:03:26. 9, شب جمعه ها به تو توسل میکنم (شور) .... حاج سید مجید بنی فاطمه. ردیف. موضوع. پخش, اجرا. حجم

شهادت حضرت زهراسلام الله علیها94-حسین سیب سرخی – ...

zakerin-esf.ir › دسته‌بندی نشده
۶ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - قسمت ششم / واحد / زهرا تورا قسم به دیده تر / حاج حسین سیب سرخی ... قسمت نهم / شور / شب جمعه ها به تو توسل میکنم / حاج حسین سیب سرخی.

حاج حسین سیب سرخی ، حسین طاهری فاطمیه اول ۹۴/یکم اسفند - ...

nohegard.ir/index.php?newsid=13842
۳ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - علت عاشقی ام دست کریمانه تو (واحد). Your browser ... شب جمعه ها به تو توسل می کنم (شور). Your browser ... حاج حسین سیب سرخی شب ۱۰ صفر ۹۴.

ابالاحرار: سایت حمید علیمی و حسین سیب سرخی ایام فاطمیه ...

abalahrar.ir/ایام-فاطمیه-اول94121حاج-حسین-سیب-سرخی/
۳ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - شور / شب جمعه ها به تو توسل میکنم غم دوریتو دارم تحمل میکنم (بسیار ... گزارش تصویری فاطمیه اول(94-93) : با نوای سیب سرخی و بنی فاطمه/تهران ...

حاج حسین سیب سرخی-ایام فاطمیه اول و دوم (اسفند سال 1394) | ...

salar-e-shahidan.ir › دین اسلام › مناسبت ها › ایام فاطمیه
حاج حسین سیب سرخی – شب چهارم فاطمیه اول (اسفند 94) – زهرا تو را قسم به دیده تر ... سرخی – شب چهارم فاطمیه اول (اسفند 94) – شب جمعه ها به تو توسل می کنم (شور)3:19 ... حاج حیدر خمسه و حاج حسین سیب سرخی – بدرقه فاطمه – اسفند 94 – شور و روضه8:58 .... حاج سعید حدادیان · حاج حسن خلج · حاج سید مهدی میرداماد · حاج سید مجید بنی فاطمه ...

دانلود مداحی - مذهبی دانلود

religious01.persianblog.ir/tag/دانلود_مداحی
ویژگی ها: - قابلیت به اشتراک گذاری نرم افزار - مداحی های مربوط به 18 مداح پر طرفدار کشور در اولین .... دانلود مداحی شب اول محرم تا شب هشتم 93 محرم با مداحی میثم مطیعی .... حاج سید مجید بنی فاطمه-عمریست با عنایت تو گریه میکنم (روضه) ..... کاشکی یه روز جمعه من میمردم ... حاج عبدالرضا هلالی-بخش اول روضه و دعای توسل (دعای توسل).

ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) - شعرِشاعر

sebteyn.blogfa.com/cat-33.aspx
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - شعرِشاعر - ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) - اشعار آیینی - شعرِشاعر. ... فیض حضورت در تمام حوزه ها جاری. در سایه ات دفن اند عالم های ... آخرین لحظه ها رضا آمد. به سرت بود و از سر تو نرفت ... بر گنبد تو دست توسل فلک زده. شب های جمعه طوف حرم می‌ کنم ولی. گویا کسی به ... چون ستون عصمت الله بنی الزهرا شدی. در میان شوره ...

متن بعضی از نوحه ها - دل نوشته ها

sash.persianblog.ir/post/123/
۱۷ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. - میرسه تو هیئتا به مشام جان ما بوی دلنواز یاس از علقمه بَه! که چه غوغا میشه محشری بر پا میشه شب جمعه کربلا با فاطمه چی میشه روز جزا به سپاس گریه ها ...

حاج حسین سیب سرخی | جلسه هفتگی 15 / اسفند /1394 » ...

nuhe.ir/main/118-حاج-حسین-سیب-سرخی-%7C-جلسه.../1394.html
۱۷ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - سنگین | غرق در تاب تبم هم نوا با زینبم فاطمه فاطمه . ... شور | شب جمعه ها به تو توسل میکنم ای شاه شهید از . ... بنی فاطمه - مختاری - قدمی | شهادت حضرت مسلم 1395 · کربلایی جواد مقدم | شب اول ایام مسلمیه 1395 · حاج غلامرضا و حسین عینی ...

حاج حسین سیب سرخی ، حسین طاهری فاطمیه اول ۹۴/یکم اسفند

www.chadorekhaki.com/?p=22951
زهرا تو را قسم به دیده تر (واحد) ... شب جمعه ها به تو توسل می کنم (شور) ... برچسب ها: حاج حسین سیب سرخی, دانلود مداحی, سیب سرخی, سیب سرخی فاطمیه اول 94, فاطمیه ...

علمدار صبح - مداحی و مولودی

www.garsha.blogfa.com/cat-2.aspx
کربلا کعبه دل ها · + نوشته شده در ... نوحه شب 30 صفر 1387 کربلایی جواد مقدم را که در هیئت بین الحرمین - تهران اجرا شده است.. دریافت فایل ... دانلود مولودی اذن دخول حرم تو یا ابا الفضله - محمود کریمی ... دانلود مولودی توی خوابم میدیدم که پادشاه عالمم - بنی فاطمه ... دانلود مولودی به خدا توکل می‌کنم به رضا توسل می‌کنم - حسین سیب سرخی.

پناهی،سیب سرخی،هلالی|۷بهمن۹۴- خصوصی | فرهنگ عشق

farhangeeshgh.ir/1395/01/پناهی،سیب-سرخی،هلالی۷بهمن۹۴-خصوصی/
۱ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. - حاج حسین سیب سرخی:شب جمعه هابه تو توسل میکنم, (شور), MB. حاج حسین سیب ... کربلایی نریمان پناهی:به زخم تنت روی ریگ بیابان, (تک), MB.

سیب سرخی|شهادت امام صادق(ع)۹۵ -قم | فرهنگ عشق

farhangeeshgh.ir/1395/05/سیب-سرخی-شهادت-امام-صادق-ع-۹۵-قم/
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - شب جمعه ها به تو توسل میکنم, (شور), MB. من فقط میخوام یه جوری دوروبرت باشم, (شور), MB. بناشده است زمین وزمان بنام علی, (شعرخوانی), MB. ساقی می ...

دانلود نوحه نزار نوکرت ازت جداشه از بنی فاطمه | بلاگ ریدر - x

posti.blogread.xyz/.../دانلود+نوحه+نزار+نوکرت+ازت+جداشه+از+بنی+فاط...
به تو توسل میکنم ... حاج سید مجید بني فاطمه : دنبال تو داداش تا اینجا دویدم (زمینه) ... حاج نزار قطری : جمعه ها در انتظارم (شور) .... شب همه شب میخوانند نوحه برای ارباب

گلچین جدیدترین سینه زنی های شور مداحان مشهور (شماره 2) MP3

www.saffat.net/.../جدیدترین-سینه-زنی-های-شور-مداحان-مشهور-شماره-2-M...
کریمی - سیب سرخی - علیمی - مقدم - اکبری - بنی فاطمه - بذری - هلالی - محمد ... سیب سرخی : بین آغوش منی - ثانیه اسم تو رو لبه - شب جمعه ها ی به تو توسل میکنم - همه ی ...

حاج حسین سیب سرخی فاطمیه دوم ۹۴ – ۱۵ اسفند - نوای حرم ...

nharam.ir/-حاج-حسین-سیب-سرخی-فاطمیه-دوم----اسفند-.html
۱۸ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - قسمت پنجم / بدر و فاطمه نور کلامی / شور / حاج حسین سیب سرخی · قسمت ششم ... قسمت دهم / شور / شب جمعه ها به تو توسل میکنم /حاج حسین سیب سرخی.

در سوگ حضرت زینب (س) - جستجو پیشرفته تبیان

search.tebyan.net/newindex.aspx?pid=19608&parts=film...
حسين بود و تو بودي، تو خواهري كردي/ حسينِ فاطمه را گرم، ياوري كردي/ غريب تا كه نماند حسين بي عباس/ به ... روز جمعه تروریست ها به مرقد مطهر حضرت زینب (س) دو گلوله خمپاره شلیک کردند. ... ای که به خشکی لبات دریا توسل میکنه .... سرود زيباي سيد مجيد بني فاطمه در شب ميلاد با سعادت حضرت زينب سلام الله عليها (ميلاد حضرت زينب ...

قسمت دهم / شور / شب جمعه ها به تو توسل میکنم /حاج حسین سیب ...

al-abbas.ir/tag/قسمت-دهم-شور-شب-جمعه-ها-به-تو-توسل-میکنم/
قسمت دهم / شور / شب جمعه ها به تو توسل میکنم /حاج حسین سیب سرخیبزرگترین آرشیو دانلود مداحی.

صوت؛ مصيبتي كه امام زمان براي آن خون گريه مي‌كند/ روضه ...

www.rajanews.com/news/126800
۴ آذر ۱۳۹۱ ه‍.ش. - علامه امینی شب عاشورا برای امام زمان صدقه کنار می‌گذاشتند و ... به هنگام و هنگامه هجرى كاروان شهيدان تو آن راهبان روانبخش و مهمان نوازى كه در پاى رهپوى ..... رسیدند و بعد از آنها نوبت به خاندان بنی هاشم رسید و آنها نیز شربت شهادت را نوشیدند. ..... تا زمان عمر بن عبدالعزیز بود که علی(علیه السلام) را در نماز جمعه ها سَبّ می کردند.

ذکر و دعا - دعا

verd.blogfa.com/cat-3.aspx
دعایى را که مادرم فاطمه به من آموخته است از من به یادگار حفظ کن. .... کسي كه براي ( برآورده شدن) حاجت خود نذر مي‌کند چهل شب چهارشنبه به مسجد مقدس جمکران برود؛ اگر ... خداوند دعاي آنان را اجابت فرمود و به حضرت موسي و‌هارون وحي نمود: برويد بني اسراييل را از .... خداوند از میان روزها، جمعه و از میان ماه ها، ماه رمضان و از میان شب ها، شب قدر را برگزید.

اشعار ویژه ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها - عقیق

aghigh.ir/fa/news/.../اشعار-ویژه-ولادت-حضرت-معصومه-سلام-الله-علیها
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت عمه سادات اخت الرضا (ع) حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عقیق جدیدترین اشعار آیینی به این مناسبت را به منظور استفاده ذاکرین ... چه چشم ها که به عشق تو مست و گریان شد .... بر گنبد تو دست توسل فلک زده. شب های جمعه طوف حرم می‌ کنم ولی ... چون ستون عصمت الله بنی الزهرا شدی.

حضرت صاحب الزمان عجل الله - انتظار - سهیل عرب

www.ghasemiyoon.ir/category/18
جمعه ۱۳۹۲/۰۷/۰۵بانی: روضه دار | ... برگرد ای توسل شب زنده دارها ... این دست ها به لطف تو ظرف گدایی اند .... موضوعات مرتبط: اشعار شب سوم محرم اشعار امام زمان اشعار روضه حضرت رقیه اشعار شهادت حضرت رقیه مصیبت شام کوفه وشام روضه خانم سه ساله حسن لطفی .... خود را به تو همیشه بدهکار می کنم. دل را که ...... امشب خبری خوش به بنی‌فاطمه آمد.

توسل به باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام - ...

www.khabaronline.ir/(X(1)S(4rzorha1cgyof5nsplqsd0tj))/.../moazzen
۲۲ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. - توسلات مختلفی به ایشان نقل شده که دو مورد را تقدیم می کنم . ... بعد از نماز روز جمعه ، 133 مرتبه رجاءً بگوید: یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ ..... خادم العباس فاطمه ... از همه بازدیدکننده ها می خوام واسم دعا کنن به حق حضرت ابالفضل حاجتمو بگیرم. .... یا اباالفضل یا قمر بنی هاشم درمونده ام یا باب الحوائج دستمو بگیر تو رو ...

الف - سفارش آیت الله بهجت درباره زیارت عاشورا

alef.ir/vdcfxtd0xw6dxya.igiw.html?205100
۲۳ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. - آیت الله بهجت در پاسخ به سوالی ضمن تصریح به جایگاه زیارت عاشورا به ... سعی کن به شکرانه این نعمتی که امام حسین به تو داده هرروز زیارت عاشورا .... بهش میگه به فاطمه بگو فقط بگه یا حسین /بعد این توسل فاطمه با وجود ..... کمتر از بنی اسراییل نباشیم که با چهل شب ندبه وزاری ظهور منجیشان را ۱۷۰سال جلو انداختند.

حاج حسین سیب سرخی- شب شهادت امام صادق (ع) 1395- هیئت ...

rezvandl.com/حاج-حسین-سیب-سرخی-شبهادت-امام-صادق-ع-1395/
حاج حسین سیب سرخی- شب شهادت امام صادق (ع) ۱۳۹۵- هیئت خادم الرضا قم ... سلام من به زینب و سلام من گنبدش(شور), دانلود ... شب جمعه ها به تو توسل میکنم (شور), دانلود ... حاج سید مجید بنی فاطمه- جشن ایام عید غدیر ۱۳۹۵-حسینیه بیت العباس (ع) تهران.

20 شیوه گرفتن حاجت از باب الحوائج ابالفضل العباس ع - ...

mr532011mr.persianblog.ir/.../20_شیوه_گرفتن_حاجت_از_باب_الحوائج...
طریق چهارم: از جمله‌ ختم‌های مجرب برای حوئج بزرگ و ادای دین آن است که: شب جمعه غسل نماید ... شب یکشنبه: اللهم صلّ علی فاطمة. ... طریق پنجم: کیفیت توسل به ذیل عنایت حضرت قمر بنی‌هاشم(ع): شب چهارشنبه دو ... از درد و غم‌ ایام‌ ما رو به‌ تو آوردیم‌دست‌ من‌ مسکین‌ گیر از بهر خدا عباس‌ ... نذر قرآن برای حضرت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم(ع).

#reyhanatolhossein on Instagram | noneGRAM

https://www.nonegram.com/tags/reyhanatolhossein
منودریاب که حالم بدون تو آشوبه منودریاب یه لحظم باتوکه باشم خوبه منودریاب آقا بایادت آروم ... شب جمعه ها به تو توسل می کنم غم دوریتو دارم تحمل می کنم ای صبح سپید ای شاه شهید از کودکی ام به غم تو دلم شده مبتلا مجنون توام . .... حاج سید مجید بنی فاطمه ...

Images about #banifatemeh tag on instagram

www.pictaram.com/tag/banifatemeh
تصویـر زیبـا جشن ولادت امام عصر (عج) حاج سيد مجيد بني فاطمه هیئت آل یاسین .... شب جمعه ها به تو توسل می کنم غم دوریتو دارم تحمل می کنم ای صبح سپید ای شاه ...

یا خَیرَ حَبیبٍ وَ مَحبوب - ختم هاي اكثراًمجرب

tahazratedoost.blogfa.com/cat-1.aspx
دراین پست به اصرار دوستان یه ختم مجرب گذاشتم امیدوارم که نتیجه بگیرید و مارا هم ... و اگر دفعه اول برآورده نشد شب جمعه دوم انجام دهد و اگر نشد شب جمعه سوم هم انجام دهد که براورده میشود و تخلف ندارد! .... توسل به حضرت ماه منير بني هاشم ... اي موسي اگر ديدي كه دنيا به تو رو كرد بگو من يه گناهي كرده ام كه خدا داره من رو عذاب ميكنه و اين سزاي عمل ...

photos of سيد_مجيد_بنى_فاطمه - Photo365, photo every day

www.photo365.co/t/سيد_مجيد_بنى_فاطمه
شب جمعه ها به تو توسل میکنم . . . مداح / آسید مجید بنی فاطمه @banifatemeh . ... نرسد اگر به على كسى به كجا رود به كجا رسد به #خدا قسم كه اگر كسى به #على رسد، به خدا ...

متن و سبک مداحی - متن مداحی های حاج حسین سیب سرخی

sedmohsenmosavi.blogfa.com/tag/متن-مداحی-های-حاج-حسین-سیب-سرخی
سید مجید بنی فاطمه (12). لينک هاي مفيد ... با دل بی قرار می گم آقا به سوی این دیار نیا نیا-حسین سیب سرخی. (با دل بی .... شب جمعه ها به تو توسل می کنم غم دوریتو دارم ...

شور - کربلاي من

mykarbala.ir/category/shoor/
متن مداحی “ابریه هوای چشمام” از سید مجید بنی فاطمه و فایل مداحی آن را می توانید از ادامه ... متن مداحی “ شب جمعه ها به تو توسل می کنم” از حسین سیب سرخی و فایل مداحی آن را ...

اشعار ویژه ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها - نوانا | نوانا

navana.ir › شعر و سبک › غیرتولیدی › نقلی
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت عمه سادات اخت الرضا (ع) حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عقیق جدیدترین اشعار آیینی به این مناسبت را به منظور استفاده ذاکرین ... چه چشم ها که به عشق تو مست و گریان شد .... بر گنبد تو دست توسل فلک زده. شب های جمعه طوف حرم می‌ کنم ولی ... چون ستون عصمت الله بنی الزهرا شدی.

بهمن 1391 - شعر و شاعری برای اهل بیت علیهم السلام

shear-shaer.blogfa.com/1391/11
باید علی و فاطمه ای ظرف هم شوند ... یک روز اشک و گریه برای تو میکند.... . .... بر گنبد تو دست توسل فلک زده ... صفای روضه ها تو، علم و پرچماتو، تربت کربلاتو، نمیدم من به عالم ... شب‌ های جمعه تا سحر احیا بگیرد .... مجتمع بنی فاطمه سلام الله علیها مشهد.

حاج حسین سیب سرخی دانلود ایام فاطمیه اول 94 - مداحان313

madahan313.ir/حاج-حسین-سیب-سرخی-دانلود-ایام-فاطمیه-اول-94-مداحان31...
حاج سید مجید بنی فاطمه شب چهارم و پنجم فاطمیه دوم 93 - مداحان313 ... بنی فاطمه - علیمی- هلالی - مومنی - یادواره شهدای مهراباد جنوبی - مداحان313 ... شبه جمعه به تو توسل می کنم(شور)-حاج حسین سیب سرخی ... برچســب هــا : سیب سرخی فاطمیه 94, سیب سرخی فاطمیه 1394, سیب سرخی فاطمیه1394, سیب سرخی فاطمیه94, سیب سرخی فاطمیه اول ...

اشعار مذهبی - مناجات با خدا

janatmahdi.blogfa.com/tag/مناجات-با-خدا
۱۸ مرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش. - برچسب ها : مناجات با خدا, پایان ماه مبارک, عید فطر ... به من گو حاجت خود را اجابت می کنم آن را .... شب جمعه شد و غوغا شد، محشری در حرم برپا شد *** کربلا دیدنی شده امشب، روضه ... بُنیّ پیش چشمان من، حمله کرده به سویت دشمن *** جسم تو زیر و رو می ... تا ته لشگر دشمن نفسش قدرت داشت *** ذکر یا فاطمه بت شکنش می پیچید.

نوکر خوبی نبودم، خودمم می دونم آقا - پایگاه جامع مداحی حاج میثم ...

meysammotiee.ir/post/812
{ به اذن مادر سادات، حضرت فاطمه زهرا (س) } ... به جون هرچی مرده قسم اگه به کربلا برسم براتو می میرم تنها با یه نگاه می بینی آقا شده گریه کار نوکرت شب و روز ... یه شب جمعه زائر تو ... می شناسی منو ، همونم که دم زدم به تو همیشه ... برای اطلاع به روز از برنامه ها و صوت های جدید، در کانال تلگرام " پایگاه جامع مداحی حاج میثم مطیعی " عضو شوید: ...

دانلود نوحه ها و مداحی حاج حسین سیب سرخی محرم 94 و 95

www.jenabmusic.com › مداحی
نوحه ها و مداحی حاج حسین سیب سرخی محرم ۹۴ و ۹۵ با لینک مستقیم و کیفیت خوب. Download New ... بخش ششم – حسین من به لطف و احسان تو – نوحه بخش هفتم – فصل ...

اشعار محرم و صفر - حضرت ابالفضل العباس (ع)

8809.blogfa.com/cat-1.aspx
غیرت الله برادر – بیا وجون مادر – پاشو از جا وبنگر – خیمه ها قحط آبه ... + نوشته شده در جمعه بیست و ششم آبان 1391ساعت 11:40 توسط ميثم عبدلی | نظر ... باید هر شب یادی از شهدا بشه،به یاد بچه هایی كه وقتی رمز عملیاتشون رو فهمیدن ... نگفت دستام،نگفت چشمم،نگفت سرم،نگفت تشنه هستم،دارم واسه این گریه میكنم،داداش الان تو اومدی سر ...

گفتی که مستجاب کنم گر دعا کنی...! - وارث

vareth.ir/fa/news/5938/گفتی-که-مستجاب-کنم-گر-دعا-کنی
۲۱ مهر ۱۳۹۲ ه‍.ش. - رسول الله(ص) : «خدا را درحالی بخواننید که یقین به اجابت دارید و بدانید که ... از من درخواست مکن مگر با تضرع؛و همِّ تو یکی باشد زیرا وقتی که تو چنین کنی،من اجابت می کنم. .... شب جمعه امام رضا(ع): « خداوند تبارک و تعالی در ثلث آخر هر شب جمعه، ... را مستجاب و گرفتاری ها را برطرف می کند و حوائج مهم را برآورده می سازد.

گوهر ناب است عباس

abbasgoharenab.blogfa.com/
ضمنا همان همسايه به من گفت كه چون تو ارمني هستي و مسلمانان ممكن است در مجلستان ... باشد و متوسل به (ام البنين (عليه السلام )) مادر حضرت (قمر بني هاشم ابوالفضل العباس (ع ) ... اگر شفای پسرم را از خداوند نگیری شكایت شما را به پدرت علی علیه السلام می‌كنم. ... در حرم ديدم ، يكى : در صحن آقا حضرت قمر بنى هاشم ع و آن در شب جمعه اى بود كه من ...

متون سخنرانی ها - مجتمع بنی فاطمه سلام الله علیها مشهد

banifatemeh-m.blogfa.com/cat-12.aspx
قرآن به خانم ها ميگويد: زنان نبايد طوري كه با محرمشان حرف ميزنند با نامحرم حرف بزنند. ... خلاصه مكتوب سخنراني استاد معاونيان در شب نهم محرم 92 ... خداوند در سوره جمعه آیه چهل میفرمایند:یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. .... بخصوص زمانی که توسل به ائمه بجوید بخصوص زمانی که بر مصیبت امام حسین علیه السلام اشک ...

برخی از عنایات و معجزات حضرت عباس علیه السلام - پورتال انهار

portal.anhar.ir/node/959/
بر سر زنان‌، پیده‌ می‌شود و در ره‌ به‌ آقا قمربنی‌ هاشم‌علیه‌السلام‌ توسّل‌ پیدا می‌کند و یک‌ ... ای‌ قمر بنی‌ هاشم‌، من‌ نمی‌دانم‌ تو کی‌ هستی‌، اما همین‌ را می‌دانم‌ تو کی‌ هستی‌، اما همین‌ رامی‌دانم‌ که‌ .... شب 27 جمادی الثانیه سال 1416 هـ ق در حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه ... که هنوز ازدواج نکرده بودم، یک شب جمعه، از نجف اشرف پیاده به کربلای معلی رفتم و ...

ولادت حضرت امام عصر(عج الله تعالی فرجه) سال 1389

yas135.ir/1390-10-01-13-19-50/veladat/245-amam-zaman-1389
این زلف باشد یا که در شب آبشار است این شانة تو یا که عرض کوهسار است ... حسینه، امام صادق فرمود: به محض اینکه میاد تکیه به خونه کعبه میده، اول دو تا کلمه خودش رو معرفی میکنه، ... صمصام منتقم منم ای خصم فاطمه آنسان که ذوالفقار به دستان صفدر است ... می شود عصر جمعه ها فهمید که شماها چقدر پر دردید .... گل از گل لبخند بنی فاطمه امشب.

شب عاشور - وداع و گودال قتلگاه - هبی - مشق هیئت-بانک اشعار مذ

mashgheheyat.blogfa.com/cat-35.aspx
مشق هیئت - شب عاشور - وداع و گودال قتلگاه - بانک اشعارمذهبی- شهدا -اشعار محرم و صفر - مشق هیئت. ... ما عاقبت به خیر تو در روضه ها شدیم ... این تجمع این توسل این ارادت را مگیر ... [ جمعه شانزدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 16:46 ] [ گداي آشنا ] [ آرشیو نظرات ] .... خنجر آماده شد و فاطمه از راه رسید ... آه و نــفـــريــن ميكنم همه را .... ضجّه ی آه بُنیّ به هوا می خیزد

گنجینه اشعار باختر - امام زمان

nazm1.blogfa.com/tag/امام-زمان
به دنبال قبر مخفی از کوچه ها رفتی یاد ما هم باش. بغل کردی ... شب جمعه کربلا رفتی یادما هم کن چون زدی بوسه کنار قبر ... زبان سخن ز تو گوید ولـی بــــــــــــــــــــــــــرای مقــــــــام. به پیش .... لب را که پر آه مي کنم ،مي بيني. عمري که .... ای داغدار اصلیِ این روضه ها بیا. صاحب عزای ماتم كرب و بلا بیا. تنها امید خلق جهان! یابن فاطمه. ای منتهای ...

دانلودمداحی فاطمیه اول94حاج حسین سیب سرخی

khanehmadahan.rzb.ir/post/531
۳ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ... کریمی بازدید : 641 · مداحی شب تاسوعا محرم 94 سید مجید بنی فاطمه بازدید : 521 · مداحی شب تاسوعا محرم 94 جواد مقدم بازدید ... قسمت ششم / واحد / زهرا تورا قسم به دیده تر / حاج حسین سیب سرخی ... قسمت نهم / شور / شب جمعه ها به تو توسل میکنم / حاج حسین سیب سرخی ... دانلودمداحی شب سوم فاطمیه اول94سیدمجیدبنی فاطمه.

متن روضه حضرت رقیه(س) - وبلاگ تخصصی حضرت رقیه

roghayehkhaton3.blogfa.com/category/21
و سرانجام بعد از این درددل‌ها با سر بریده پدر، در همان شب به لقاء الله می‌رسد. ..... این سنگ ها رو به من می زدند، داشتم سرت رو بالای نی نگاه میكردم،دیدم یه پیر زن یهودی سنگ .... به در اون نانجیب زد، فاطمه پشت در، در رو پهلو شكست، اومد تو خونه چند جور زده،یه لگد به .... متن روضه شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها ، سوم محرم94- سید مجید بنی فاطمه.

حریم کبریا - صلوات کلید حل مشکلات

www.harimekebriya.blogfa.com/category/3
و نیز به فاطمه ام البنین،مادرحضرت ابوالفضل العباس (ع)توسل بجوید و به مدت چهل ... این هنگام مردى عرضه داشت : خدا تو را نیكى دهد، چگونه دعایش را به او اختصاص مى دهد؟ ... میفرمایند:هرکه صد مرتبه صلوات بفرستد خداون د صد حاجت او را بر آورده میکند. ... ((بسم الله الرحمن الرحیم ))وصد بار صلوات فرستد واین کار را سه شب جمعه تکرار کند.

متن مداحی شب جمعه ها به توتوسل مبکنم سیب سرخی | شیک ...

zb-dl.shiektarinha.ir/.../متن%20مداحی%20شب%20جمعه%20ها%20به%20ت...
نتیجه بازی پرسپولیس راه آهن جمعه 24 اردیبهشت 95 + دانلود خلاصه و گلها ... تمامی فال های این سایت فقط و فقط جنبه سرگرمی دارند، بنابراین از دوستان عزیزم خواهش می کنم که صرفاً برای سرگرمی این فال ها رو ... نام:با تو خوبه روزگارممداح:حاج حسین سيب سرخيسبک:شورمکان: 18/2/95متن:با ... با مداحي سید مجید بنی فاطمه آماده دریافت شد.

توسل - زود دیر میشه ... - پرشین بلاگ

nobady2.persianblog.ir/tag/توسل
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. - بُوی فریاد یا فاطمه .... او ماه تمام است ؛ ماه شب چهارده ، قمر بنی هاشم. ... حرم آقا رو دارم التماس دعا کرده اند که در این شب جمعه ای بدجوری حال و هوای صحن مسجد گوهرشاد پیدا کردم. ... تو می آیی و روح ناآرام سجاده ها را به آرامشی خواستنی می سپاری.

خلوت دل با امام زمان(عج)

mahdyyar.persianblog.ir/
... به من بگو یک جمعه در هزاره‌ی چندم ببینمت؟ .... پس تو پیراهن بیاور، ناله ام شب گیر شد. ای که چون موسی عصایت را به دل ها می زنی مُردم از غم، ..... چشم عشاق تو را از گریه دریا می‌کنم ... محمد و علی و فاطمه، حسن و حسین(ع) .... کاش دردمان همیشه با توسل به تو آرام گیرد و دستمان جز به دعا برای تو به آسمان نرود! ..... همان که آید و تا کوچه بنی هاشم. به ...

۱۶ دعای طلایی جهت بخت گشایی

khabareno.com › فرهنگستان › مذهبی
۵ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. - این نماز توسل به بانوان حریم سر ملکوت است که عبارتند از ۱. ... ام البنین (س)مادر قمر بنی هاشم ۵. ... زمان آن یکی از روز های پنج شنبه یا جمعه بعد از نماز صبح می باشد که به مدت .... تو رو خدا ما مجرد ها رو دعا کن تو رو خدا محتاجم به دعات خیلی دعا مکنم نه ..... بچه ها برا من هم دعاکنید باور کنید هر موقع امام زاده میرم همتون یاد میکنم ...

اهانت به حضرت علي (ع) و فاطمه زهرا(س) در نماز جمعه اهل سنت زاهدان

valiasr-aj.com/fa/page.php?id=213&bank=khabar&startrec=12
سلام / اي سني ها/اگر فقهاي شما حکم مي کنند که توهين بر اصحاب رسول خدا گناه و حرام است و ... يادت نمي آيد پيامبر به علي فرمود اي علي؛حب تو ميزان حلال زادگي امت من خواهدبود. .... هرکي به اهل بيت پشت کرد در شب قبر و قيامت دريغ يک نگاه حضرت مادر ..... چرا تو درگاهش راهش داد واز طرفي هم اين ابليس که الان بني ادم رو اغوا ميکنه و به گمراهي ...

حسین بن علی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/حسین_بن_علی
او فرزند علی بن ابی طالب و فاطمه و نوهٔ محمد بن عبدالله، پیامبر اسلام است. ... بلافاصله پس از مرگ معاویه در سال ۶۰ هجری به فرمان یزید حاکم مدینه حسین را به قصر ..... کوفیان بیان داشتند که نماز جمعه این هفته را به اقامت نعمان بن بشیر (والی کوفه که .... حر به وی گوش زد کرد که من به خاطر تو این کار را می‌کنم و اگر جنگی صورت گیرد تو ...

شگفتی هایی در مورد امام زمان - پایگاه مهدوی نسیم جنت

nasimjanat.ir/?p=539
شب جمعه بیست ‌و دوم ماه صفر، یعنی چهار روز پس از این حادثه، حاج‌مهدی کاظمی که از تجار و محترمین ... یکی از آن ها می پرسد: – اسم دخترت را چه گذاشته ای؟ – فاطمه. – چی؟ فاطمه؟ ... ناگهان قلبت فرو میریزد و تصور مرگ اولین بچه ات ذهنت را مشغول میکند. ... همسرت با دیدن بچه سر از پا نمیشناسد، تو هم از توسل به پیامبر برای او سخن میگویی.

اشعار شهادت حضرت زینب سلام الله علیها هیئت ریحانه الحسین ...

banifatemehshear-blog.ea3.ir/page-165204.html
بر روی نیزه ها سر عطشان کربلا .... شب جمعه ها به تو توسل میکنم ... منبع : اشعار مراسم های سید مجید بنی فاطمهاشعار شهادت حضرت زینب سلام الله علیها هیئت ریحانه ...

دیوان اشعارحاج ولی الله کلامی زنجانی

kalamizanjani.blogfa.com/
(در میدان خونین، سینه ها به تنگ آمده و دلبر را صدا میزنند) ... الله کلامی، سخنرانی حجت الاسلام رفیعی و قرائت دعای توسل توسط حاج مهدی منصوری در مسجد مقدس جمکران، برنامه های فرهنگی و مذهبی ... برچسب‌ها: ای بنی فاطمه نین یاری ابولفضل ... شب شعر عاشورایی در منزل استاد ولی الله کلامی زنجانی .... که شاعر میکند عشق تو لات چاله میدان را.

محمدهلالی بزرگترین سایت دانلودمداحی کشور - گلچین بهترین ها

mamadhelali.blogfa.com/category/24
حاج حسین سیب سرخی-هوای تو باز به سر افتاده (سرود امام حسین) · حاج حسین سیب ... حاج محمد علی رحمانی-بزار آقا شب میلا حرم تو رو ببینم (سرود) .... حاج علی رحمانی-عشق و جنون آغاز می کنم با ذکر یا حیدر (سرود) ... حاج سعیدحدادیان-دعا وذکر توسل پایان مراسم (مناجات) .... حاج سید مجید بنی فاطمه-ای شوق بی کرانه ی شبهای جمعه ها (روضه).

اشعارآیینی _ متن نوحه،مدح ومرثیه اهلبیت - اشعار حاج غلامرضا ...

asharayini.blogfa.com/category/16
3شعر زیبا وجانسوز درباره حضرت فاطمه زهرا(س) از حاج غاتمرضا سازگار از سایت نخل .... سر تا به قدم سوخته چون شمع شب تار ... نوشته شده در جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲ساعت 15:14 توسط چاووش| نظر بدهيد ... بنی اسد گل صدپاره‌ای، در این چمن است .... نور دهد به دیده ها تربت بی چراغ تو .... خموش ميکنم از اشک خود جهنم را ..... جان را به عنایتت توسل

بـــــــاغ دعــــا

baghe2a.blogfa.com/
توسل فوق از مجربات است و البته حاجت برآورده می شود ان اشاء الله. ... در 3 شب جمعه هر شبش دو رکعت نماز بگذارد و در هر رکعت 10 مرتبه سوره حمد و 11 ... و نیز توفیق و خوشحالی مداوم به تو می رسد و از همه شرها و ناراحتی ها و ضررها در امانی. ... از بین رفت چه بهتر، و گرنه هفتادبار بخواند و من ضمانت می کنم که سلامتی یابد. .... حضرت فاطمه (س)۳.

دانلود مداحی تو شبای جمعه عاشقی چه زیباست+شعر-امیر ...

navadiha.ir/دانلود-مداحی-تو-شبای-جمعه-عاشقی-چه-زیبا/
فرمود: آغاز به بخشش نمودن پیش از درخواست نمودن و اطعام نمودن در وقت ضرورت و قحطى. ... دانلود آهنگ تیتراژ سریال اولین شب آرامش – به سوی تو با صدای مهران زاهدی · دانلود شور منم باید برم برای مدافعان ... طرز تهیه شربت زعفران · کلیپ مدح بسیار زیبای علی (ع) از حاج مجید بنی فاطمه – شعر ابن سینا .... سفید کردن دندان به روش هالیوودی ها!

دلتنگ عصر جمعه ها - عشاق الحسین

eshqebasij.blogfa.com/cat-3.aspx
عشاق الحسین - دلتنگ عصر جمعه ها - - عشاق الحسین. ... اي آخرين توسل خورشيد بام ها! ... هر شب كنار پنجره هاي وصال تو ... و کوچه های بنی هاشم ، سلام بر قبر بی نشان زهرا (س) و سلام بر مادرمان حضرت صدیقه فاطمه اولین شهیده راه امامت و ولایت . ... به هر کجای شهر نگاه می کنم عده ای را می بینیم که قصد شادی دارند اما با شادیشان بیشتر خون به ...

مذهبی – هندیجان نیوز

hendijannews.com/?feed=rss2&cat=7
۳, کیستی تو من نمیگویم (مدیحه سرایی ، سال ۹۴) .... ۱, عمری است که دم به دم علی میگویم-سید مجید بنی فاطمه(سال ۹۱-جدید) ...... ۹, شب جمعه ها به تو توسل میکنم (شور) ...

گلچین مداحی ولادت امام رضا (ع) | دانلود مستند و کلیپ و مداحی و ...

www.zahra-media.ir/گلچین-مداحی-ولادت-امام-رضا-ع/
... (سرود), ۶:۳۸. سید مجید بنی فاطمه – سال ۱۳۹۴ – ولادت امام رضا علیه السلام – شب بود و شور بود و سلام فرشته ها (مدح), ۸:۰۷ ..... تو دل تو جا میکنم دم به دم با یه حسین, ۶:۲۶.

پنل باز | کد آهنگ پیشواز همراه اول سیب سرخی زهرا تو را قسم ...

panelbaz.ir/.../کد+آهنگ+پیشواز+همراه+اول+سیب+سرخی+زهرا+تو+را+قسم...
کد آهنگ پیشواز همراه اول سیب سرخی زهرا تو را قسم به دیده تر ... روز ازل گشته مبتلای حسین (واحد جدید)شبه جمعه به تو توسل می کنم (شور جدید)این شبا بی ... انس بن مالک می گوید: فاطمه زهرا (سلام الله علیها) مانند شب چهارده بود یا مانند خورشیدی ... مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه .... سایر اس ام اس ها در ادامه مطلب

پاسخ امام خامنه ای به افراط و تفریط صادق شیرازی و هاشمی ...

www.mobarezclip.com/?p=5953
افراط/ صحبت های سید صادق شیرازی علیه جریان وحدت و توهین به کسانی که لعن نمی کنند! .... و از خدا مرگم رو میخوام این رو از حضرت فاطمه یاد گرفتم و این دعا رو تو قنوت های نمازم ...... آیت الله صدیقی امام جمعه موقت شهر تهران سه شنبه ۲۸/۲/۸۹ در مراسم ایام شهادت ...... و بنی اسرائیلی بگیره خود امام معصوم هم براش دلیل بیاره بازم قبول نمیکنه!

اگر در شب به زیارت قبور رفتن مکروه است، پس چرا امام صادق ...

www.islamquest.net › خانه › گنجینه پاسخ‌ها › حدیث
۲۸ آبان ۱۳۹۲ ه‍.ش. - عده‌ای از فقها با توجه به روایاتی که ظهور در منع زیارت اهل قبور در شب دارد؛ ... امام رضا(ع) می‌فرماید: «هر کسی که قبر برادر مؤمنش را زیارت می‌کند و ... دوشنبه، پنج‌شنبه و روز جمعه برای زیارت قبور مناسب و مستحب است. ... به زیارت مردگان برو که تو را به یاد مرگ و آخرت می‌اندازد و در روز .... حضرت فاطمه زهرا س .... دعای توسل 2.

فشار قبر چيست؛علل آن كدام است؟ - فردا

www.fardanews.com/fa/news/146459/فشار-قبر-چيستعلل-آن-كدام-است
از هولناك‌ترين عذاب‌هاي قبر كه ميت در شب اول قبر به آن مبتلا مي شود، فشار قبر است كه مومن و ... خود را با همان صورت در قبر مى يابد و با اين واسطه دردها و عقوبت ها و يا لذت ها را در مى يابد. ... است كه، بر روح و جسد برزخي متوفي، وارد مي‌آيد و او را به شدت ناراحت مي‌كند. .... مثلا هر كس در هر روز جمعه سوره نساء را بخواند از فشار قبر در امان خواهد بود.

زمینه- سینه زنی-مداحی - گمنام 44

gomnam44.persianblog.ir/tag/زمینه-_سینه_زنی-مداحی
جا موندم باز از قافله ها ، کشته منو فاصله, سید مهدی میرداماد. ما همه محتاج غم ... حاج سید مجید بنی فاطمه ... شب چهارم, دعام اینه دلای محزون ، یک شب جمعه همه مجنون. شب چهارم, همه ...

نذرهای در حال ثبت نام - عروس های اسمانی

aroshayeasemani.persianblog.ir/tag/نذرهای_در_حال_ثبت_نام
بهترین زمان برای این ختم بعد از نماز صبح جمعه و یا شب های ماه رمضان به ویژه شب قدر می باشد. ابتدا غسل کرده ... 20 مرداد) نرگس 62- هدیه به 5 شهیدگمنام توسل به حضرت فاطمه زهرا(س) 21 مرداد) .... به نوشتن. امیدوارم از توبه ها، استغفارها و اعمال و تلاش‌های ما تو این روزهای ماه رمضون راضی بوده باشند. ... و دست پرمون می‌کنه سفره‌ی قمر بنی هاشم.

خلاصه تاپیک از چه ذکر هایی حاجت گرفتید(حتما پست اول ...

www.nowaroos.com › کلوپ › علمی ، فرهنگی ، هنری › مذهبی
۱۲ دی ۱۳۹۲ ه‍.ش. - هرکی هرحاجتی داشته باشه نیت کنه و تو فاصله ی بین "اذان صبح تا اذان ظهر" یــا ... همینطور به ترتیب روزها بر تعداد صلوات و آیه الکرسی ها اضافه میشه تا روز آخر ماه. .... یکی از کاربرا گفته:مداومت در خواندن دعای کمیل در شب جمعه باعث حاجت .... روزی دو رکعت نماز حاجت {موقع نیت کردن میگین:اقتدا می کنم به حضرت فاطمه ...

پناهی.سیب سرخی.هلالی/8بهمن94(هفتگی)

navayehelali.net/post/454
1abzar.com. هلالی وبنی فاطمه وبهمنی/مسلمیه93(صوتی) ... سیب سرخی/شب جمعه هابه تو توسل میکنم.(شور) ... هلالی/راس تو میرود بالای نیزه هاـمنی که ازتودم میزنم.(شور).

مجموعه اشعار مناجات با امام زمان حاج محمود کریمی + دانلود صوت ...

beytolhosein.ir/tag/مجموعه-اشعار-مناجات-با-امام-زمان-حاج-مح/
به راه آمدن تو اگر که سر بدهم. ولی دوباره به ابروی تو بده کارم. ز جمعه های بدون تو سخت دلگیرم ... شب ها بدون امدنت صبح می شوند. برگرد ای توسل شب زنده دار ها. این دست ها به لطف تو ... ای عزیز دل فاطمه فدای سرت قلب و جان همه ..... تو رو با گریه هام می کنم یاری ..... السلام-سید مجید بنی فاطمه هاشم محمدی آرا/مناجات با امام حسین(ع)/شور/محاله از تو ...

دسته‌بندی اشعار مداحی - وبلاگ شخصی محمد رضا پروانیان

www.parvanian.blogsky.com/category/cat-34
ها بخدا علامه امینی فرمود:هرکی عشق حضرت زهرا تو دلس داره میتونه حضرت زهرا را مادر بگه ... نگا به سجاده مادر میکنه ,نگا به در و دیوار خونه میکنه ,یه روایتم اینه محسنو تو خونه دفن کردن قبر داداش شش ماهشو ..... مقصد سلام شب جمعه هامون ..... مجموعه سبکهای تولیدی شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)،سبک زمینه(تک)کوچه بنی هاشم بهمراه فایل صوتی.

برچسب گریزهای دعا و مناجات - وبلاگ شخصی محمد رضا پروانیان

www.parvanian.blogsky.com/tag/گریزهای-دعا-و-مناجات
جهت عضویت به لینکeszakerin@;کلیک کرده و جوینjoinرا بزنید .اگر برای عضویت به ... جمعه شب ها با زبان مرتضی خوانم تو را تا که دستم را بگیری لطف و ارشادم کنی ..... دیدید بچه ای را که اذیت میکنه،می خوان تنبیهش کنن فرار میکنه می خواد بره از خونه بیرون،مب یبنه در بسته است. .... روش دعا خوانی در مداحی، دعای کمیل ، دعای توسل ،.

تصاویر چشمه‌ای که دور قبر اصلی حضرت عباس علیه‌السلام ...

karbobala.com/news/info/327
به گزارش «پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام» به نقل از پایگاه اطلاع ... امروز در حرم قمر بنی هاشم علیه‌السلام، به طرز معجره آسایی نابینا را بینا می‌کند، بیمار ... کن مشکلی دارم با دستان شماباز میشه آقا سگ گم شده ام تو را به حرمت بابات شب عید غدیر ..... حاجتنمدان توسل به نام نامی علمدار کربلا کنند و 133 بار صلوات و 133 بار یا ...

توسل به باب الحوائج عباس بن علی علیهما السلام

vista.ir/article/254982/توسل-به-باب-الحوائج-عباس-بن-علی-علیهما-السلام
شب چهارشنبه چهارمی در حدود شب چهارده ماه قمری است كه با نام مبارك قمر بنی هاشم قرابت دارد. ... از جمله‌ ختم‌های مجرب برای حوئج بزرگ و ادای دین آن است كه: شب جمعه غسل نماید شبهای ... كیفیت توسل به ذیل عنایت حضرت قمر بنی‌هاشم(ع): شب چهارشنبه دو ركعت نماز بخواند و ... از درد و غم‌ ایام‌ ما رو به‌ تو آوردیم‌دست‌ من‌ مسكین‌ گیر از بهر خدا عباس‌

اشعار ولادت امام زمان (علیه السلام) - آموزش مداحی و اشعار مذهبی

mahdivahidi.ir/cat/76/0/امام%20زمان(عج)%20-%20ولادت.htm
اشعار ولادت امام زمان (علیه السلام) - آموزش تخصصی اصول و فنون و اخلاق مداحی به همراه ... ای صبح بیا تا شب هجران به سر آید خورشید بنی فاطمه از کعبه بر آید ... آنکه از دور میکند .... ذکر و دعای حضرت صادق توسل است ..... اين جمعه ها براي تو تعطيل مي شود

اشعار و متون ادبی زیبا - نسخه قابل چاپ - تالار کافه کلاسیک

cafeclassic5.ir/printthread.php?tid=80
۲۳ آبان ۱۳۸۹ ه‍.ش. - زندگی را در بهای عشق تو سودا اگر توانستمی .... آواره و ، دیوانه میکردم . ..... به قول هدایت (( ما عجالتا این ترانه ها را به اسم همان خیام منجم و ریاضی دان ذکر می کنیم، چون مدعی ...... چه نوح ازموج طوفان ایمنی خواست - توسل جســت هر دم یا علی گفت ..... "فاطمه من مي آيم. ...... روغن ها روغن بودن گوشتی بود دنبه ای بود ای شب جمعه ای بود.

امام زمان می گوید که چگونه از حضرت ابوالفضل حاجت بگیریم - ...

perovan14masoom.parsiblog.com/Posts/298/
مرحوم مازندرانى یک شب فرمودند: هر کسى فردا شب به اینجا، یعنى : به رواق ... رحمة الله علیه )) طریقه ختم و توسل به ((حضرت عباس (ع ))) را این چنین نوشته است . از شب جمعه یا شب دوشنبه قبل از نماز صبح شروع تا وقت نماز صبح تمام شود، دوازده روز، و هر روز یکصد و سى و سه مرتبه بخواند: ... از دست غم دوران من رو به تو آوردم ... آخرین نوشته ها.

پاکدست|مرجع مداحی و سخنرانی

nwn-v-rzb.bgreader.xyz/
قسم به فاطمه امروز سینه بی تاب است. امام عصر پی کاروان .... کربلا میخوام زیارت تو را تو این شب ها میخوام مثل همیشه از امام ... کَرَم رو عشقهِ حرم رو عشقهِ شب های جمعه فقط حرم رو عشقهِ. کَرَم رو عشقهِ خَدَم .... به تو توسل میکنم ... مداح:حاج مجید بنی فاطمه. سبک: ...

قرآن - مطالبی در مورد قرآن کریم

matalebe-ghorani.persianblog.ir/tag/قرآن
این هم مکرر به جمع دوستان و غیر دوستان، عرض می‌کنم. ..... گناه آشکار این است که مردی در شب کاری انجام داده باشد در حالی که خداوند او را مستور و پوشیده نماید. .... جبرئیل به او نازل شد و فرمود راهی را به تو خواهم آموخت که اگر خداوند را به این نام های مبارک ... حضرت آدم با توسل به پنج تن آل عبا توبه کرد و خدا نیز او را بخشید اما ابلیس توبه ...

خبرگزاری تسنیم - ویژه‌نامه میلاد حضرت مهدی (عج)، مولودی، ...

www.tasnimnews.com/.../ویژه-نامه-میلاد-حضرت-مهدی-عج-مولودی-اشعار-زن...
۱۲ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. - گونه هایش کم گوشت و اندکی متمایل به زردی - که از بیداری شب عارض ..... سید مجید بنی فاطمه .... این جمعه ها برای تو تعطیل می شود ... ای آخرین توسل خورشید بام ها ... خداوند کوشا باشد، خدا نیز وی را در دستیابی به حاجتش یاری می‌کند.
725 0
 اکبری شلدره کیست | زندگینامه اکبری شلدره

اکبری شلدره کیست | زندگینامه اکبری شلدره

 

زندگی نامه به زودی در سایت گذاشته خواهد شد.

 

 

البته با توجه به تحقیقات زیاد موفق به یافتن زندگی نامه این فرد نشدیم متاسفیم اگر دوستان چیزی میدونن در بخش نظرات مطرح کنند تا دیگر دوستان نیز استفاده بکنند

1047 2
 محیط زیست جانوران چه ارتباطی با محیط زیست انسان دارد

محیط زیست جانوران چه ارتباطی با محیط زیست انسان دارد

برای این واژه دو نگرش ایجاد شده است: یک نگرش این است که عنوان محیط زیست از دو کلمه محیط و زیست ترکیب یافته است که در فارسی به معنای جایگاه و محل زندگی است. این عنوان از نظر لغت مواردی هم چون آلودگی هوا، راه های جلوگیری از تخریب طبیعت و... را شامل نمی شود، اما امروزه مفاهیم گوناگون را از آن ارایه می نمایند مثل آب و هوا، جنگل، کوه، حقوق حیوانات و پرندگان، راه های جلوگیری از آلودگی هوا، راه های مبارزه با عوامل مخرب طبیعت و ... محیط زیست در اصطلاح به کلیه عوامل تهدید کننده یا بهبود بخش محیط زندگی اتلاق می شود.
اما نگرش بعدی بیانگر این است که چیزی به نام محیط وجود ندارد و این واژه یک معنای نسبی به مفهوم پیرامون دارد، همان طور که از مشتقات واژه با مراجعه به کتاب لغت پیدا است، این واژه یک معنای نسبی به مفهوم پیرامون دارد یعنی چیزی که توسط پیرامون خود محاط شده است. موردی که در این جا مهم قلمداد می شود این است که بدانیم، منظور ما از محیط زیست کدام موجود است این موضوع اهمیت دارد زیرا آن چه وضعیت یک محل را برای زیست یک نوع موجود زنده بهبود می بخشد می توان محیط زیست یک موجود دیگر را تباه کند.حال در مجموع باید گفت: محیط زیست عبارت است از آن چه که فرآیند زیستن را احاطه کرده، آن را در خود فرو گرفته و با آن در کنش متقابل قرار دارد. با توجه به این تعریف آیا می توان مرزهای مشخصی برای محیط زیست تعیین نمود آیا فرایند حیات بدون استفاده از هوا و خاک میسر است آیا بدون بهره برداری منطقی از خاک، می توان مواد غذایی تولید نمود و امکان تغذیه سالم جمعیت رو به تزاید را فراهم ساخت؟
بدین ترتیب مشاهده می شود که محیط زیست همه چیز را در بر می گیرد. هم انسان و هم طبیعت و هم رابطه این دو را شامل می شود. در کلیه فعالیت های بشر تاثیر داشته و نیز از آن متاثر می شود.محیط یک موجود زنده عبارت است از فضایی که موجود زنده را احاطه کرده و از طریق روابط متقابل گوناگون با آن در تماس قرار دارد. به بیان دیگر، محیط را می توان مجموعه عوامل جاندار و بی جانی دانست که، در یک فضای مشخص و در زمانی معین موجود زنده را تحت تاثیر خود قرار می دهند.
البته پدیده های غیر زنده نیز می توانند دارای محیط باشند، لیکن فاقد محیط زیست اند ،به عنوان مثال سنگ مادر تحت تاثیر عوامل محیطی (تخریب فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک) به خاک مبدل می شود.
در صورتی که موجود زنده از مکانی به مکان دیگر تغییر وضعیت دهد، محیط آن موجود تغییر می یابد مانند حرکت از محیط خانه به خیابان، محیط پارک، محیط اداره. لیکن کلیه این حرکت ها و جابجایی ها در محدوده محیط زیست صورت می گیرند، زیرا مفهوم محیط زیست، چه از نظر لغوی و چه از لحاظ واقعیت آن، در بر گیرنده کل فضای حیاتی کره خاکی می باشد. به بیان دیگر این محیط زیست است که، در درون خود محیط های گوناگون را جای داده است.
● انواع محیط زیست
با توجه به سیمای متنوع سطح کره خاکی و نیز طیف وسیع مسائل زیست محیطی، بایستی سعی گردد، تا تعاریفی کاربردی برای محیط زیست ارائه شوند. بدین منظور می توان، آن چه را که ما را احاطه کرده، بر ما تاثیر می گذارد و از ما تاثیر می پذیرد، بر سه بخش کلی تقسیم نمود:
۱) محیط طبیعی
۲) محیط اجتماعی
۳) محیط مصنوع
در حالی که در تقسیم بندی های تئوریک مانند آن چه در بالا آمده سعی در تفکیک محیط زیست در بخش های مختلف (ولی همگن و متجانس) می شود، در عمل تفکیک این محیط ها از یکدیگر غیر ممکن است.
● محیط طبیعی
محیط طبیعی به آن بخش از محیط زیست اتلاق می شود که، ساخته دست انسان نباشد. این بخش از محیط زیست، هر چند به صور گوناگون مورد دستکاری انسان قرار گرفته، ماهیت اصلی خود را هم چنان حفظ نموده است کوهها، دریاها، دشت ها، جنگل ها و مراتع طبیعی جملگی در زمره محیط طبیعی به حساب می آیند.
در جهان امروز طبیعت بکر و دست نخورده به ندرت یافت می شود. به خصوص در کشور ما، که کشوری در حال صنعتی شدن است. هر روز فضاهای طبیعی وسیعی زیر پوشش فضاهای مسکونی، تجاری، صنعتی، خدماتی مدفون می شود. بخشی دیگر از محیط طبیعی نیز در نتیجه استفاده های بی رویه و غیر اصولی از جنگل ها، مراتع، اراضی زراعی، بهره برداری از معادن تخریب شده، ارزش حیاتی خود را از دست می دهند.
● محیط اجتماعی
کلیه کسانی که با آنان به نحوی در تماس هستیم، از خانواده گرفته تا همسایگان، فروشنده سر گذر، همکاران اداری، راننده تاکسی و خلاصه کسانی که بر ما تاثیر می گذارند و ما را تحت تاثیر قرار می دهند، تشکیل دهنده محیط اجتماعی ما می باشند.در این رابطه نه تنها افراد بلکه کلیه سازمان ها و نهادهای اجتماعی نیز، بخشی از محیط اجتماعی ما را تشکیل می دهند.
در این رساله بیشتر سعی می شود گفته شود که در کشورهای جهان سوم از جمله ایران مسائل زیست محیطی بیش از آن چه که جنبه فنی داشته باشند، از محتوایی اجتماعی فرهنگی برخوردارند. قبول بی چون و چرای روش های معماری شهرسازی، رشد صنعتی، تجارت و بالاخره الگوهای مصرفی کشورهای از نظر تکنولوژیک پیشرفته، تشکیل دهنده بنیادی ترین مسائل زیست محیطی ما می باشند و این همه تا بدان حد در فرهنگ ما رسوخ کرده که به تدریج، این اعمال را محصول تفکرات خود می پنداریم. بنابراین، هدف نهایی حفاظت محیط زیست در رابطه با محیط اجتماعی، توسعه و افزایش آگاهی های زیست محیطی در سطح جامعه و نیز تقویت دانش زیست محیطی در سطوح مختلف اجرایی می باشد. هرگاه جامعه به قدرت، استعدادها و توانایی های واقعی خود پی ببرد و این توانایی ها را با آگاهی زیست محیطی در جهت استفاده از منابع انسانی و طبیعی خود به کار گیرد، می توان انتظار جامعه و سرزمینی مستقل، متکی به خود و سرافرازی را داشت.
● محیط مصنوع
محیط مصنوع عبارت است از آنچه که به دست بشر ساخته و پرداخته شده است. این بخش از محیط زیست را می توان محیط زائیده تفکر و تمدن نیز نامید. زیرا هر نوع دستکاری بشر در طبیعت حال چه به صورت تخریب و یا سازندگی، چه به صورت اراضی زراعی و یا مجتمع های صنعتی زاده تفکر انسان است. تفکری که خود در یک نظام فرهنگی خاص شکل گرفته و ریشه در فرهنگ، فلسفه و تمدن چندین و چند هزار ساله یک جامعه یا محیط اجتماعی یک سرزمین دارد. پس آن چه که بشر می سازد، تجلی عینی مادی تفکرات اوست. بر مبنای تعریف فوق شهرها، روستاها، بنادر، فرودگاهها، جاده ها، و غیره جملگی در زمره محیط مصنوع یا انسان ساخت به شمار می آیند.
بر پایه همین روش، به عنوان مثال می توان از طریق آراستگی و یا پاکیزگی محیط مصنوع به فرهنگ زیست محیطی شهرنشینان پی برد.
پس بنا بر آن چه گفته شد، باید گفت که محیط زیست دارای بخش های گوناگونی است. کلا می توان گفت که موضوع های مورد توجه اخلاق محیط زیست عبارتند از جهان طبیعت، آن چه در طبیعت در خور ارزشند، این که پذیرفتن ارزش برای طبیعت بایستی رفتار انسان را تنظیم کند. بنابراین وظیفه اخلاق محیط زیست، تا آن جا که به این ترتیب معلوم شد، ایجاد اصولی است که بر روابط انسان با طبیعت حاکم باشد یعنی مسئولیت های انسان برای ممانعت از آسیب، حفاظت در مقابل آسیب.
● بخش های محیط زیست
حال می توان فهرستی از مسائل زیست محیطی را که مربوط به بخش های مذکور در ذیل است نام برد:
۱) بخش انسانی: که شامل آیندگان، کودکان، کهن سالان، دیوانگان، معلولین که فقط زندگی نباتی دارند، جنین انسان و غیر آن می باشد.
۲) بخش جانوری: که شامل جانوران باشعور و جانوران فاقد شعور می باشد.
۳) بخش غیر جانوری: که شامل گیاهان از همه نوع، دست کارها از جمله آثار هنری، اشیاء غیر زنده که دارای ساختار هستند مثل رودخانه، سنگ.
۴) هر گروهی که آمیخته از همه نوع هستند مثل خانواده، اکوسیستم ها، چشم اندازها، دهکده، محل پرورش حیوانات، شهرها.
۵) موضوعات متفرقه شامل خود، خدا، جهان هم می شود.
▪ تذکر: باید خاطر نشان کرد، در این رساله سعی می شود که منظور اصلی، فراخور محیط زیست داده شود. که پیوسته باید تاکید کنیم که این رساله درباره محیط زیست گرایی است نه راجع به زیست بوم گرایی این تاکید به این دلیل است که بیشتر آدم ها محیط زیست گرایی را که یک رهیافت مدیریتی به محیط زیست در چارچوب عملکردهای کنونی سیاسی و اقتصادی می دانند، با سیاست مورد نظر یکی می گیرند. زیست بوم گرایان و محیط زیست گرایان هر دو با مشاهده تباهی زیست محیطی به عمل برانگیخته می شوند، اما استراتژی های آن ها برای ترمیم این تباهی بسیار با هم تفاوت دارند. محیط زیست گرایان ضرورتا هوادار نظر محدودیت های رشد نیستند و لغو صنعت گرایی را معمولا دنبال نمی کنند و از ارزش ذاتی محیط غیر انسانی دفاع می کنند. بیشتر محیط زیست گرایان بر این باورند که تکنولوژی مسائل زاییده خود را می تواند حل کند و هر گونه پیشنهادی را که می گوید: تنها زندگی قناعت مندانه می تواند بقای دیرپای بشر را تضمین کند، احتمالا نابخردانه می انگارند.
● سیر تحولات روابط انسان و طبیعت
اگر بحث محیط زیست دست کم به معنای امروزی آن، یک بحث نو و تازه است، اما اگر بخواهیم به صورت دقیق تاریخچه ای از محیط زیست بیان کنیم، باید به گذشته های بسیار دور برگردیم و شاید بتوان گفت که تاریخ محیط زیست را باید با تاریخ زندگی انسان بر روی کره زمین مطالعه کنیم.سه مرحله را شامل می شود این سه مرحله عبارتند از:
- دوران تسلط طبیعت بر انسان ( انسان پیش از عصر نوسنگی ).
- دوران تسلط انسان بر طبیعت.
- دوران همگرایی و تعامل انسان و طبیعت.
۱) انسان مقهور طبیعت
انسان اولیه بدون ابزار شکار در مقابل حیوانات عظیم الجثه کاملا ناتوان بود، از این رو غذای خود را نه از طریق شکار، بلکه از طریق جمع آوری میوه و صید جانوران کوچک تامین می نمود. در این زمان انسان هنوز در بطن طبیعت می زیست و نحوه زندگی و تاثیرگذاری او بر محیط با سایر جانوران چندان تفاوتی نداشت. به دیگر بیان دخالت های انسان در طبیعت از محدوده تاثیر قدرت ترمیم پذیری طبیعت فراتر نمی رفت و لذا هر خلایی که در نتیجه برداشت های او از طبیعت پدید می آمد، به زودی در نتیجه عملکرد نیروهای طبیعی رفع می شد.
این دوره در بر گیرنده عصری است که در آن بشر کاملا مقهور طبیعت بوده و قادر نبوده است دخل و تصرفی در طبیعت انجام دهد، این دوره که با پیدایش و آفرینش انسان شروع می شود خود به چند مرحله تقسیم می شود مانند مرحله غارنشینی، مرحله روستا نشینی، مرحله ایجاد شهرهای کوچک و بزرگ و مرحله به وجود آمدن تمدن های نخستین. گرچه مرحله اخیر با ایجاد کارابزارهای پیشرفته تر نسبت به قبل هم زمان بوده است و در نتیجه با تصرفات بیشتری در طبیعت همراه بوده است، اما این تصرفات به تخریب محیط زیست منجر نشد. به بیان دیگر، می توان گفت، اگر در این دوره بشر تصرفی جزیی هم در محیط زیست داشته است، این تصرف برای محیط زیست ضرری نداشته و طبیعت به راحتی این تصرفات را تحمل، جبران و بازسازی کرده است به طوری که می توان گفت، در این دوره محیط زیست به صورت بکر و دست نخورده باقی مانده بود.
۲) تسلط انسان بر طبیعت
در مقایسه با دوره اول، این دوره از زندگی انسان را شاید بتوان دوران غلبه بر تسلط انسان بر محیط زیست دانست، حدود یک قرن پیش گویا انسان به اسرار طبیعت دست یافت. و هر روز با اختراع و اکتشافی جدید راه های مهار طبیعت و غلبه بر آن را آموخت. این دوره عصر ایجاد تمدن های صنعتی است، با دست یابی بشر به صنعت ماشینی و به وجود آوردن کارخانه های کوچک و بزرگ، رابطه خود را با طبیعت متحول کرد به این صورت که برای افزایش تولید، منابع بیشتری را مورد بهره برداری قرار داد و در نتیجه صدمات بیشتری به طبیعت وارد کرد و در اثر این امر، طبیعت رو به تخریب و نابودی گذاشت. در این دوره بشر مقهور طبیعت این امکان را یافت که با تصرفات بی رویه تعامل اکولوژیک طبیعت را بر هم زده و علاوه بر تخریب محیط زیست، آلودگی آن را موجب شد.رفتار او در این دوره به گونه ای بود که انسان فکر می کرد که مالک زمین است، نه ساکن آن لذا پیشرفت خود را، پیروزی بر جهان به حساب آورد طوری که این پیروزی تخریب بخش هایی از محیط زیست، طبیعت را در پی داشته است.
شدت این تخریب و آلودگی زیست محیطی برای طبیعت غیر قابل تحمل، غیر قابل جبران و غیر قابل بازسازی بود انواع آلودگی های آب، خاک، هوا، صوت، شیمیایی، هسته ای، دریایی، آثار زیانباری را بر انسان و محیط زیست داشته است، به صورتی که در طی سال های اخیر به صورت برهانی بزرگ در آمد و زنگ خطر را به صدا در آورد مروری بر حوادث یک قرن اخیر عمق این فاجعه را بیشتر نمایان می کند، اگر چه دسترسی انسان ها به تکنولوژی های پیشرفته، زندگی را برای انسان ها راحت تر کرده است اما استفاده نابجا و بی رویه از آن، عوارض مرگباری را نیز در پی داشته است کشف بسیاری از عناصر جدید برای مبارزه با بیماری ها و آفات، باعث ورود آن ها به چرخه غذایی انسان نیز شده است و خود باعث به وجود آمدن بیماری ها و عوارض ناشناخته شده است برای مثال اثر بعضی از آفت کش هاهم چون د. د. ت و آلدرین تا ۱۵ سال در محیط پایداری می ماند که همین امر باعث می شود به تدریج این عناصر وارد چرخه غذایی انسان شوند.
در این دوره، کشف و استخراج بی رویه منابع طبیعی، هم چون انرژی های فسیلی، علاوه بر این که حقوق نسل های آینده را به مخاطره انداخت، باعث آلودگی فراوان آب، خاک، هوا و دریا شد ورود گاز کربنیک یا دی اکسید کربنیک، منو اکسید کربن، در اثر سوخت های فسیلی به محیط زیست، ریزش بیش از پیش فضولات کارخانه ها و سموم مختلف در رودخانه ها، غرق نفت کش های غول پیکر و وارد شدن مواد نفتی و آلاینده های دیگر به دریا، سوانح و رخدادهای هسته ای ، جنگ های اتمی، سوانح شیمیایی، استفاده از سلاح های شیمیایی در جنگ ها، استفاده از محیط زیست به عنوان ابزار جنگی، گرم شده کره زمین، تخریب لایه ازن، تغییرات آب و هوایی، باران های اسیدی، انفجار جمعیت، نابودی جنگل ها و گونه های نادر گیاهی و جانوری. همه و همه به یک فاجعه زیست محیطی بدل شد که آینده تنها کره مسکون را در هاله ای از ابهام فرو برده است.
۳) دوره آگاهی، تعامل و همزیستی
این دوره، عصر همزیستی، طبیعت است، گسترش آلودگی های زیست محیطی موجب شد که در برخی از کشورهای پیشرفته و صنعتی و سپس در سطح جهانی اتفاقاتی برای جلوگیری از محیط زیست صورت گیردکه بر این اساس دهه های ۱۹۶۰ را باید دوره بیداری و آگاهی در زمینه محیط زیست دانست. اما از این دوره بشر به علایم تهدید کننده ای که حیات را در این سیاره به خطر انداخته بود، پی برد و دریافت که برای نابودی حیات و زندگی در کره زمین، دیگر احتیاجی به برخوردهای نظامی و به کارگیری سلاح های مخرب غیر متعارف که آثار تخریبی گسترده دارند، نیست. بلکه اگر شیوه زندگی و روش های تولید و مصرف را تغییر ندهند، به همان اندازه یا بیشتر، نابودی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به موارد فوق، علاوه بر اتفاقاتی که دولت ها به تنهایی در جلوگیری از گسترش بحران انجام دادند، به همکاری های گسترده بین المللی نیز روی آوردند همین طور جنبش های مردمی و سازمان های غیر دولتی نیز در کشورهای غربی فعال شدند و زنگ خطر از بین رفتن محیط زیست را در دنیا را به صدا در آوردند.اقبال مردم به این گروهها و سازمان ها باعث شد تا آن ها جایگاه ویژه ای را در جوامع خود به دست آورند به نحوی که بعضی از این گروهها و احزاب تحت عنوان صلح سبز امروزه از قدرتمندترین گروههای اجتماعی و سیاسی محسوب می شوند. توجه به محیط زیست در این دوران به حدی رسید که فقط در سال ۱۹۷۲ حدود سیصد کتاب در مورد محیط زیست در آمریکا نوشته شد.
بدین ترتیب، از چند سال پیش فکر ایجاد رابطه جدیدی با طبیعت در افکار نضج گرفت، پایه این فکر، این است که مواهب طبیعی مورد استفاده بشر پایان ناپذیر نیست و علاوه بر این، ضایعاتی که بهره برداری بی رویه از طبیعت به آن وارد می کند می تواند حیات نسل حاضر و نسل های بعدی را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین، اگر از طبیعت بهره برداری می کنیم، این بهره برداری از آن باید به گونه ای باشد که باعث از میان رفتن این مواهب نشده، و ضامن حفظ آن برای نسل های آینده شود.
بدین ترتیب امروزه می توان موضوع محیط زیست را به عنوان یکی از با اهمیت ترین مباحث دانست که عدم توجه به آن آینده ای اسف بار برای منابع طبیعی رقم خواهد زد.

سارا هرسینی، کارشناس ارشد فلسفه غرب

 91 به عضویت fee (مدارس محیط ... حفاظت از محیط زیست دارد و تمامی جنبه های انسانی را در ارتباطی هماهنگ و موزون با .... از کشورها به حفظ محیط زیست تنها منحصر به دوست داشتن جانوران یا استفاده از ...

630 0
 جایروپلن چیست

جایروپلن چیست

نویسنده : دکتر |

جایروپلن چیست

 

این در مورد هواپیما و مدل های هواپیما میباشد.

 

 

 

جایروپلن چیست , جایروپلن چیست,جایروپلن چیست , جایروپلن چیست

 

430 0